NFL, JUTH FC V LOBI STARS
17 January 2009, Rwang Pam Stadium