WCQ, CHILE V BOLIVIA
16 June 2008. WCQ, Chile v Bolivia