NFL, AKWA UNITED V GOMBE
17 March 2008, Akwa United v Gombe